Описания форм и сортов составлены в соответствии с международными стандартами. Чтобы было понятно, что и как определяется, приведем основные понятия.

 

 

Способи захисту виноградних рослин
від зимових морозів

Укриття землею (рис. 1) – найпростіший спосіб захисту, але його недоліком є значна трудомі­сткість. І, що саме головне, укри­вати доводиться занадто рано: наприкінці жовтня – на початку ли­стопада. А в цей період часто ви­падають опади, внаслідок чого в укривних кущів випрівають, вимо­кають і гинуть вічка.

Полив виноградника

Виноградные растения располагают хорошо развитой, глубоко проникающей корневой системой, что обеспечивает им повышенную засухоустойчивость по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.

 

Розвиток і плодоношення вино­граду залежать не тільки від рівня природної родючості ґрунту, а й від механічного складу ґрунту й під­ґрунтя. На щільних ґрунтах і підґрун­тях виноград росте й плодоносить значно гірше. Ґрунт і підґрунтя, на які висаджують і вирощують вино­град, повинні мати сприятливий водно-повітряний режим, добрі фізико-хімічні властивості й містити необхідні елементи харчування.