* Готуючи землесуміш, врахо­вуйте те, що молодим рослинам більше підходить легкий ґрунт, для бульб можна використовувати важ­кий грунт.

* Зверніть увагу на кислотність ґрунту, перевіряйте її лакмусовим папірцем.

* Якщо ви придбали землю в ма­газині, обов'язково її просте­рилізуйте на водяній парі або за­лийте окропом.

* Висаджуючи бульби, не заси­пайте їх повністю, тобто не заглиб­люйте.

* Після пересаджування поливайте обережно, не перезволожуйте ґрунт, щоб бульба не почала гнити.

* Загнилі бульби підрізуйте до здорової тканини, місце зрізу при­сипте товченим деревним вугіллям.

* Зрізані живці одразу поставте у воду, міняйте її 1 раз на тиждень.

* Довжина живця не має значен­ня, для швидшого розмноження йо­го навіть можна розрізати на 2—3 частини.

* Листкові живці, укорінені спо­чатку у воді, дають кращі бульби, рослина стійкіша.

* Швидкість і якість укорінення за­лежить від створеного для цього мікроклімату (вологість, світло, тепло).

* Яким би способом ви не розмножували свої рослини, не за­бувайте про санітарно-гігієнічні ви­моги.

* Систематично мийте листки теплою водою, видаляючи пил, адже це поліпшить дихання рослини через продихи на листках.

* Обприскувати рослини найкра­ще увечері — це застереже від опіків. Обприскуйте тільки теплою водою.

* Обприскування підвищує во­логість навколо рослини та зменшує випаровування води через листя.

* Дотримуйтеся неписаного пра­вила поливу: влітку — багато, взим­ку — мало.

* Звертайте увагу на темпера­туру води для поливу. Вона має бу­ти на 2—3°С вищою від кімнатної температури.

* Воду для поливу потрібно відстоювати не менше 24 год.

* Бульби зберігайте за темпера­тури не вище 5—6°С і не нижче 0°С. Оптимальна температура зберіган­ня бульб 2—3°С.

* Періодично оглядайте бульби. Ті, що починають гнити, видаляйте.

* Бульби, що зберігаються в гор­щиках, поливайте раз на місяць.

* Висаджений листковий живець обов'язково має перерости в моло­ду рослину, до цього його не можна переводити на період спокою.

* Підживлюючи мінеральними добривами, не вдавайтеся до прин­ципу: "Кашу маслом не зіпсуєш".

* Надлишок добрив пригнічує рос­лину і може спричинити її загибель.

* Мінеральні добрива не можна зберігати в житлових приміщеннях. Упаковки мають бути підписаними. Використовуючи їх, дотримуйтеся заходів безпеки.

* Вибираючи мінеральні добри­ва, звертайте увагу на склад еле­ментів живлення.

* 3 березня по жовтень під час інтенсивного росту рослина потре­бує більше поживних речовин, ніж узимку.

* Щомісяця проводьте профілак­тичні заходи з попередження захворювань.

* Виконуйте загальні правила догляду за рослинами:

- добре освітлене місце;

- висока вологість повітря;

- достаток свіжого повітря;

- правильно підібрана землесуміш;

- притінення лише за необхідності;

- дозоване поливання і підживлення;

- використання для поливів ли­ше теплої води;

- пересаджування за необхідності;

- зниження температури під час зимівлі;

- утримання рослин у чистоті;

- регулярні профілактичні огля­ди.

 

 

З брошури «Глоксинії»