З власного досвіду

 Великі медозбори та якісне запилення ентомофільних рос­лин під силу тільки сильним робочим бджолиним сім’ям. Які також дають можливість пасічникам з вигодою використати сприятливі весняні дні своєї місцевості.

Пасічникам вигідно освоювати раннє виведення маток та вміло їх застосовувати для організації ранніх відводків, як для себе, так і на реалізацію. Це дає змогу швидко збільшити пасіку і підготувати її до головного медозбору.

Метод швидкого розмноження бджолиних сімей застосо­вую десятки років. А тепер детально.

Для виведення маток виділяю сильну сім’ю-виховательку. Від неї відбираю рамку, на якій працює матка, і рамки з відкритим роз­плодом та бджолами на ній.

В сім’ї-виховательці залишаю не менше 4-5 рамок з печатним розплодом. Якщо його менше, підсилюю сім’ю печатним роз­плодом за рахунок інших сімей та рамками з пергою та медом.

Після виконаної попередньої роботи гніздо скорочую до 7-8 рамок (при цьому бджоли покри­вають всі рамки). На завершення добре утеплюю гніздо.

Підготовленій сім’ї-вихова­тельці на другий день даю моло­дих личинок з продуктивної пле­мінної бджолосім’ї. Пасічникам з недостатнім досвідом раджу приготувати прищеплювальну рамку, як це роблю я.

У рамці, в якій 1-2-денні личин­ки, нагрітим ножем вирізую вікно шириною 5-6 см на всю довжи­ну. По довжині вирізаного вікна в стільниковій рамці вирізую рам­кову планку, покриваю її гарячим воском і на неї приклеюю комірки з племінними личинками.

Виконується ця робота на­ступним чином: готую приміщен­ня або павільйон, де температура має бути 25-30 градусів і воло­гість 75-80 відсотків. В цій кімнаті завчасно готую розтоплений віск та гарячу воду. З гнізда племінної сім’ї беру рамку з відкритим роз­плодом, на ній знаходжу личинок не старше доби, гострим ножем вирізую смужку стільника з од­ноденними личинками. Гострим ножем стільник з одноденними личинками ділю на смужки в один ряд комірок, комірки з однієї сто­рони зрізую на половину і смужки розрізую на окремі комірки.

Кожну комірку, яку підготував для прищеплювальної рамки, беру обережно, нижнім кінцем (не зрізаним) вмочую в розто­плений віск і приклеюю до план­ки на відстані 2-х сантиметрів одна від одної.

Планки з приклеєними комір­ками, в яких знаходяться пле­мінні личинки, кріплю в прище­плювальну рамку (всього в рамці кріплю 3-4 планки з личинками). Підготовлену прищеплювальну рамку ставлю в середину гнізда сім’ї-виховательки між рамками з розплодом, одночасно підготов­леній сім’ї-виховательці даю сти­мулюючий цукровий сироп (1:1) або медову ситу. На другий день після дачі личинок на виховання перевіряю кількість прийнятих на виховання личинок. Якщо процес відбувся позитивно, готую сім’ю-інкубатор, завдання чого під­готувати якнайбільше молодих бджіл для організації відводків і спарювання маток. Готую сім’ю-інкубатор, вибираючи сильну бджолину сім’ю і на неї ставлячи пустий корпус (один або два, за­лежно від сили сім’ї).

Обидва корпуси я заповнюю рамками з печатним розплодом, взятими з інших сімей, які мають не менше 7 рамок з розплодом.

На край гнізда ставлю по дві кор­мові рамки. Рамки з печатним роз­плодом від сімей відбираю без бджіл, це дає можливість зеконо­мити час, не потрібно відшукувати маток, завдяки цьому вся робо­та виконується за 20-30 хвилин. Взамін забраних рамок, із гнізда сім’ї-інкубатора ставлю рамки з відкритим розплодом. Підготов­лену сім’ю-інкубатор утеплюю і не оглядаю до ройового стану.

А через 7-8 днів у теплий весня­ний день в інкубаторі буде, як пра­вило, багато молодих бджіл, його відношу до точка з підготовленими нуклеусами і вуликами для відводків. На місце сім’ї-інкубатора ставлю запасний вулик з рамками для прильоту на старе місце бджіл. Витримавши годину, коли злетить льотна бджола, починаю робити відводки в кожне підготовлене міс­це, для нуклеуса і відводка ставлю по 2 рамки з залишками розплоду і сидячими на них молодими бджо­лами, їм даю зрілі, за 1-2 дні до виходу маток, маточники із сім’ї-виховательки.

Після формування відводків та нуклеусів гніздо сім’ї-інкубатора формую в одному корпусі, за­повнюючи його рамками з кор­мом, стільниками та рамками з вощиною. Вулик повертаю на старе місце, забравши з нього запасні корпуси. Під час фор­мування нуклеусів і відводків, в сім’ї-інкубаторі, відшукую матку і залишаю її в своїй сім’ї. Зробле­ним нуклеусам та відводкам даю воду, добре утеплюю і слідкую за виходом і обльотом маток. Зро­блені таким способом відводки та нуклеуси добре розвиваються, а ще підсилені розплодом на виході, після відкладання яєць молодою маткою стають рентабельними і дають товарну продукцію.

Таким чином, весняні ранні від­водки дають можливість швидкого збільшення сімей з мінімальними витратами фінансів та трудових ресурсів.

Бажаю всім пасічникам успіхів у нелегкій праці. 

В.О. ПАЛИВОДА,
ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

 

Журнал «Пасіка»,
№ 3, 2018 р.